เมนู-ซ้าย
  บางรักจัดฟัน รวมทุกเรื่อง ทางทันตกรรม
                   

รากเทียมรองรับฟันปลอมทั้งปาก

รากเทียและบาร์รองรับฟันปลอมทั้งปาก1

รากเทียและบาร์รองรับฟันปลอมทั้งปาก2

รากเทียและบาร์รองรับฟันปลอมทั้งปาก3

รากเทียมรองรับฟันปลอมถอดได้

รากเทียมและแกนรองรับฟันปลอมล่าง1

รากเทียมและแกนรองรับฟันปลอมล่าง2

รากเทียมฟันหน้า1

รากเทียมฟันหน้า2

รากเทียมฟันหน้า3

รากเทียมฟันหน้า4

รากเทียมฟันเขี้ยว

รากเทียมฟันกรามล่าง4ซี่

ซอกฟันสีดำระหว่างฟัน

รากเทียมรองรับสพานฟัน3ซี่

รากเทียมรองรับสพานฟัน4ซี่

รากเทียมรองรับสพานฟันหลายซี่

รากเทียมรองรับสพานฟันและฟันปลอม

ขั้นตอนทำรากเทียม

ทำไมต้องทำรากเทียม

รากฟันเทียม

สันเหงือกรองรับรากเทียม

เพิ่มสันเหงือกของฟันกรามบน

บูรณะฟันหลังรักษารากฟัน1
บูรณะฟันหลังรักษารากฟัน1
รูปร่างรากฟันผิดปกต
ผ่าตัดปลายรากฟัน
อุดรากฟัน
อุดรากฟันเกิน
อุดรากฟันสั้น
อายุการใช้งาน
แขนกรากฟัน
รอยรั่วซึมหลังอุดรากฟัน
ระยะเวลารักษารากฟัน
ขั้นตอนรักษารากฟัน
"เริ่มรักษารากฟัน,
ฟันผุต้องรักษารากฟัน
ล้างรากฟัน
อุดรากฟัน
เวลารักษารากฟัน
ทำไมต้องรักษารากฟัน
รักษารากเสร็จ ต้องทำอะไรต่อ
รักษารากฟัน ซำอีกแล้ว
กั้นน้ำลายระหว่างรักษาราก
จะเริ่มรักษารากฟัน
วัดความยาว-เดือยฟัน
วัดความยาว-อุดรากฟัน
รากฟันโค้งงอ
ฟันกรามน้อย 3 ราก
อุดรากฟันออกนอกรากฟัน
วัดความยาว-เดือยฟัน
วัดความยาว-อุดรากฟัน
รากฟันโค้งงอ
ฟันกรามน้อย 3 ราก

ครอบฟันพลอสเลน
สพานฟันพลอสเลน
ช่องว่างระหว่างฟัน
สพานฟัน 3 ซี่
สพานฟัน 4 ซี่
สพานฟันหน้า
สพานฟันยิดติด
ทำสพานฟันทำไม
สพานฟัน
สพานฟันกรามล่าง
กรอเตรียมครอบฟัน
ครอบฟัน
ครอบฟันหน้าบน-รอยอุดเก่า
ครอบฟันหน้าบน-หักบิ่น
ครอบฟันหน้าบน-ห่างเป็นช่อง
ครอบฟันทำไม
ขอบครอบฟันสีดำ
ฟันสีคล่ำ -ครอบฟัน
เหงือกร่น-ครอบฟัน
ฟันกรามล้ม-ไม่ใส่ฟันปลอม
อุดอมัลกัม-ครอบฟัน
วิธีทำครอบฟันแกนโลหะ
เดือยฟันหน้า
เฝือกฟัน
เคลือบฟันหน้า-วีเนีย
ครอบฟันทอง
วัดความยาว-เดือยฟัน
วัดความยาว-อุดรากฟัน
รากฟันโค้งงอ
ยิ้มเห็นเหงือก

หินปูนสะสม
ดูแล อย่างไรหลังขูดหินปูน
ช่องว่างระหว่างฟัน
เลือดออกตามไรฟัน
เหงือกร่น
โครงสร้างเหงือก-ฟัน
สาเหตุโรคเหงือก
ใครมีหินปูนบ้าง
หินปูน
หินปูนเหงือกอักเสบ
หินปูนในฟิลม์เอ็กเรย์
หินปูนอยู่ไหน
หินปูนเหนือ-ใต้เหงือก
ป้องกันเหงือกอักเสบ
กำจัดหินปูน
วิธีขูดหินปูน
ขจัดคราบฟัน เหลือง
วิธีขูดหินปูนเหนือเหงือก
วิธีขูดหินปูนใต้เหงือก
ขูดหินปูนในเด็ก
แผ่นคราบจุลินทรีย์
เหงือกอักเสบ
เหงือกอักเสบระยะกลาง
ปริทันต์ระยะสุดท้าย
ร่องเหงือก
วิธีวัดร่องเหงือก
เหงือกปกต
โรคเหงือกอักเสบ
โรคปริทันต์ระยะแรก
โรคปริทันต์ระยะกลาง
โรคปริทันต์ระยะสุดท้าย

รอยยิ้ม
ช่องสีดำระหว่างฟัน
ฟันหน้าซี่เล็ก-ตัวอย่าง
ฟันตะกระ สีเหลืองดำ
อุดซอกฟัน-ตัวอย่าง
อุดซอกฟัน-วิธี
ฟันหัก บิ่น-ตัวอย่าง1
ฟันหัก บิ่น-ตัวอย่าง2
ฟันหัก บิ่น-ตัวอย่าง3
ฟันหัก บิ่น-ตัวอย่าง4
ฟันหัก บิ่น-วิธี
เปลี่ยนสีฟันดำ-ตัวอย่าง1
เปลี่ยนสีฟันดำ-ตัวอย่าง2
เปลี่ยนสีฟันดำ-ตัวอย่าง3
เปลี่ยนสีฟันดำ-วิธี
อุดคอฟัน ขอบเหงือก-วิธี
ฟันหน้าห่าง-ตัวอย่าง1
ฟันหน้าห่าง-ตัวอย่าง2
ฟันหน้าห่าง-ตัวอย่าง3
ฟันหน้าห่าง-ตัวอย่าง4
ฟันหน้าห่าง
ฟันหน้าห่าง-วิธี
อินเล
อินเลฟันกราม-ตัวอย่าง
ฝังเพชรแท้
ฝังเพชรเทียม
ฝังเพชรที่ฟัน


                   
                   

ศัลย์ปริทันต์-
ปลูกเหงือก
ปลูกเหงือก-ตัวอย่าง
ปลูกเหงือก-ฟันเขี้ยวบน
ปลูกเหงือก-ฟันหน้าล่าง
กำจัดหินปูนฟันกรามล่าง
ตัดเหงือก-เพิ่มความยาวฟัน
ยิ้มเห็นเหงือก
กระดูกฟันหน้าล่าง
กระดูกฟันกรามล่าง
ฟันหน้าบนกลาง
ฟันหน้าบนข้าง
ฟันหน้าล่าง
ฟันกรามน้อยล่าง
ฟันกราม1ล่างซ้าย
ฟันกราม2ล่างซ้าย
ฟันกราม1ล่างขวา
ระหว่างรากของฟันกรามระยะ1
ระหว่างรากของฟันกรามระยะ2
ระหว่างรากของฟันกรามระยะ3
ฟันกรามล่างล้ม
ฟันกรามบนล้ม
หนองปลายรากฟันบน1
หนองปลายรากฟันบน2
หนองปลายรากฟัน47
ผิวรากฟันละลาย1
ผิวรากฟันละลาย2
ปลูกกระดูก
ปลูกสันเหงือก
ฟันแตก-แก้ไขระดับกระดูก

 

ฟันผุ-มาจากอะไร
ฟันหน้าผุด้านลิ้น
ฟันหน้าผุซอกฟัน
ฟันผุ-ด้านใกล้แก้ม
ฟันผุ-คอฟันขอบเหงือก
ฟันผุ-พบได้
ป้องกันฟันผุ
ฟันผุ-ลุกลาม
ฟันผุ-การรักษา
ค้นหาฟันผุ
ฟันผุ-รู้ได้ไง
แมงกินฟัน
ฟันกรามผุ
ฟันผุ-เด็กเล็ก
ฟันผุ-ด้านบดเคี้ยว
ป้องกันฟันผุ
ฟันผุ-ซอกฟัน
เสียวฟัน-อาหารรสเปียว
ฟันผุ-ระยะ
ฟันผุ-เริ่มต้น
เอ็กเรย์ฟันคุด
ฟันผุข้างฟันคุด
ฟันผุและถุงน้ำ
หนองปลายรากฟัน
เอ็กเรย์ค้นหาฟันผุ

หลังติดเครื่องมือจัดฟัน
ข้อปฏิบัติระหว่างจัดฟัน
เครื่องมือจัดฟันติดแน่น
เครื่องมือจัดฟัน-ประเภท
แบนจัดฟัน
ก่อนถอดเครื่องมือจัดฟัน
ข้อคิดก่อนจัดฟัน
ขั้นตอนก่อนจัดฟัน
ผู้ใหญ่จะจัดฟัน
ติดเครื่องมือ
แบรกเก็ต
ทำความสะอาดเครื่องมือจัดฟัน
ไหมขัดฟัน-จัดฟัน
วีธีการแปรงฟัน
แปรงซอกฟัน-จัดฟัน
ฟันผุ-จัดฟัน
แบรกเก็ตใส
ถอนฟัน-จัดฟัน
ช่องว่างระหว่างฟัน
อินวิสลาย-จัดฟันแบบใส
ข้อจำกัดของการจัดฟัน
กรรมพันธ์
สาเหตุฟันเก
ป้องกันการสบฟันผิดปกติ

จัดฟัน-แปรงฟัน
จัดฟัน-ไหมขัดฟัน
จัดฟัน-แปรงซอกฟัน
จัดฟัน-แปรงซอกฟัน2
จัดฟัน-ดูแลเครื่องมือ
อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดฟัน
แปรงฟันก่อนนอน
แปรงฟัน 2 นาที
แปรงสีฟันไฟฟ้า
แปรงฟัน
แปรงฟันด้านใน
แปรงซอกฟัน
แปรงลิ้น
ไหมขัดฟันเส้นใหญ่
วิธีใช้ไหมขัดฟัน
เด็กแปรงฟัน
เด็กเล็กแปรงฟัน
น้ำยาบ้วนปาก
ย้อมสีขี้ฟัน
เสียวฟัน
สูบบุหรี่
อาหารว่างขนม
น้ำอัดลม
ยาสีฟัน

                   
                   

ยาชา
ถอนฟัน
ฟันล้มหลังถอนฟัน
ฟันที่ควรถอน
ไม่ถอนฟัน
ปวดฟัน
ปวดบวม
ฟันคุด
ฟันคุด-ผลเสีย-ฟันผุ
ฟันเขี้ยวบนคุด
ฟันเขี้ยวล่างคุด
ผ่าฟันเขี้ยวบนคุด
ฟันกรามล่างคุด
ฟันคุด-เส้นประสาท
โครงสร้างใบหน้า
ยิ้มเห็นเหงือก
คางยื่น
คางหุบ
หน้าแบน
ฟันหน้ากัดเปิด
ผ่าตัดคาง
เสริมสันเหงือก
ปลูกกระดูก
ถุงน้ำ


ทันตกรรมทั่วไป
ขูดหินปูน
ครอบฟัน สพานฟัน
ฟันปลอมถอดได้
อุดฟัน
รากเทียม
จัดฟัน
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
โรคเหงือก
รักษารากเทียม
ผ่าฟันคุด
ฟอกสีฟัน
ค่ารักษาทันตกรรม
แผนที่
เวลาทำงานคลินิค
ทันตกรรมปลอดเชื้อ
ยินยอมรับการรักษา
สิทธิผู้ป่วย
ประวัติ บางรักจัดฟัน
วัตถุประสงค์ บางรักจัดฟัน

เอ็กเรย์ฟันคุด
ฟันผุข้างฟันคุด
ฟันผุและถุงน้ำ
หนองปลายรากฟัน
รากฟันละลายที่คอฟัน
ผิวรากฟันละลาย
ปลายรากฟันละลาย
วัดความยาว-เดือยฟัน
วัดความยาว-อุดรากฟัน
รากฟันโค้งงอ
ฟันกรามน้อย 3 ราก
เสื้อตะกั่ว กันรังสี
เอ็กเรย์ค้นหาฟันผุ
เอ็กเรย์เพื่อจัดฟัน
รากฟันเทียม
เอ็กเรย์ศรีษะด้านข้าง
เอ็กเรย์พานอรามิค
เอ็กเรย์ในเด็กแรกเกิด
เอ็กเรย์ในเด็ก 6 เดือน
เอ็กเรย์ในเด็ก 9 เดือน
เอ็กเรย์ในเด็ก 12 เดือน
เอ็กเรย์ในเด็ก 2 ขวบ
เอ็กเรย์ในเด็ก 3 ขวบ
เอ็กเรย์ในเด็ก 4 ขวบ
เอ็กเรย์ในเด็ก 5 ขวบ
เอ็กเรย์ในเด็ก 6 ขวบ
เอ็กเรย์ในเด็ก 7 ขวบ
เอ็กเรย์ในเด็ก 9 ขวบ
เอ็กเรย์ในเด็ก 10 ขวบ
เอ็กเรย์ในเด็ก 12 ขวบ

รายโรคในผู้ป่วยเอดส์
รอยดำจากอมัลกัม
แผลร้อนใน
กระดูกงอก
เชื้อราในปาก
เนื้องอก cementoma
ปากเปลื่อย
กระดูกอักเสบหนาแน่น
ถุงน้ำ dentigerous
แผลฟันปลอม
เหงือกบวมจากยากันชัก
ครีบ-ร่องของแก้ม
ผื่นแดง
ร่องที่โคนลิ้น
ตกกระสีเหลือง
ลิ้นแผนที่
เนื้องอก giant cell
ลิ้นเป็นขน
เริม
เนื้องอก kaposi
ผื่นขาวหนา
ผื่นขาว
ผื่นขาวด่าง
ต่อมน้ำเหลืองโต
เหงือกอักเสบ
ต่อมน้ำลายโต
ถุงน้ำที่เพดาน
ขอบเหงือกอักเสบรุนแรง
ปากอักเสบจากบุหรื่
กระดูกพรุน
กระดูกหนาแน่น
หูด
ถุงน้ำปลายรากฟัน
ก้อนเนื้อปลายรากฟัน
เหงือกหุ้มฟันอักเสบ
ก้อนเนื้อขอบเหงือก
เนื้องอกขอบเหงือก
ปากแห้งด้านจากบุหรื่
เนื้องอก squamous cell
ผื่นแดงภูมิแพ้
ก้อนเนื้อเสียดสี
แผลเสียดสี
รอยม่วง

                   
             

 

เครื่องอบฆ่าเชื่อโรค ขนาดใหญ่ 40 ลิตร
ด้วยความไว้วางใจจากผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน และความมุ่งมั่งที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ้คลินิคทันตกรรมบางรัก ได้ติดตั้ง เครื่องอบฆ่าเชื่อโรค เครื่องที่ 3 ขนาดใหญ่ขึ้น ถึง 40ลิตร ในวันที่ 11 มิถุนายม 2550


ท่านสามารถใช้บริการได้ ด้วยการเลื่อกเมนูด้านซ้าย
You can enjoy with bangrakjudfun by select left menus