+ Welcome to BangrakJudFun.com + + ยินดีต้อนรับสู่ คลีนิคทันตกรรมบางรัก +
Home Service Question & Answer Webboard Contact
 
ทันตแพทย์จัดฟัน
 
 
 

ก่อนจะเริ่มจัดฟัน ควรตรวจสอบ ทันตแพทย์ ที่จะทำการจัดฟันให้ว่า ชื่ออะไร จบจากที่ไหน ทำงานที่ไหนบ้าง 
โดยทั่วไป ทันตแพทย์จัดฟันมีอยู่ด้วยกัน 2 กลุ่ม คือ

1.1 ทันตแพทยจัดฟัน ที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรทันตกรรมจัดฟันจากมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาต่างๆ และได้รับการยอมรับจาก สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่ ทันตแพทย์จัดฟันที่เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมฯ

1.2 ทันตแพทย์ ที่ได้รับการอบรม หรือ ทำงานด้านจัดฟันจนมีความชำนาญ และให้บริการจัดฟันแก่ประชาชน และอาจเป็นสมาชิกสมทบของสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

ดังนั้นควรตรวจสอบประวัติ และเลือกทันตแพทย์ที่จะจัดฟันให้ท่านก่อนเริ่มการจัดฟัน

 

www.BangrakJudFun.com