+ Welcome to BangrakJudFun.com + + ยินดีต้อนรับสู่ คลีนิคทันตกรรมบางรัก +
Home Service Question & Answer Webboard Contact
 
ระบบการทำงานของทันตแพทย์จัดฟัน
 
 
 

ควรดูระบบการทำงานของทันตแพทย์ที่จะจัดฟัน ในสถานพยาบาลทางทันตกรรม (ต่อไป จะใช้คำว่า คลีนิค) ในประเด็น;

  • เวลาทำงาน   เป็นปัจจัยที่สำคัญในการจัดเวลาของท่านให้ตรงกับเวลาการทำงานของทันตแพทย ์เช่น ทันตแพทย์จัดฟันบางท่านอยู่ประจำ บางท่านมาอาทิตย์ละครั้ง หรือมาเดือนละครั้ง การนัดหนายตามช่วงเวลาที่ทันตแพทย์เข้าทำงาน เป็นสิ่งจำเป็น ถ้าท่านไม่สามารถมาตามนัดได้ นัดครั้งถัดไปอาจเป็นเดือนหน้า อาทิตย์หน้า หรือ พรุ่งนี้ ขึ้นกับช่วงเวลาทำงานของทันตแพทย์ ท่านควรเลื่อกเวลาทำงานของทันตแพทย์ให้สอดคล้องกัน ความสะดวกของท่าน


"จัดฟันมา 4 ปี หมอมาเดือนละครั้ง เลยเจอหมอไม่ถึง 20 ครั้ง"

  •   การแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการจัดฟัน
    ในกรณที่เครื่องมือจัดฟันหลุด หรือชำรุด หรือ เกิดบาดแผลในช่องปาก โดยปกติทันตแพทย์ทั่วไป สามารถแก้ไข้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ท่านได้ แล้วจึงกำหนดวันนัดหมายกับทันตแพทย์จัดฟัน เป็นลำดับต่อไป บางคลีนิคมีทันตแพทย์จัดฟันท่านอื่นประจำอยู่ หรือ กรณที่มีทันตแพทย์จัดฟันอยู่ประจำ ทันตแพทย์จัดฟันก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านได้ทันที

"ลวดทิ่มปากเป็นแผล ทำอย่างไรดี หมอจัดฟันมาเดือนหน้า"

  •   การนัดหมายผู้ป่วย
    โดยทั่วไปการจัดฟันจะมีการนัดหมายระหว่างทันตแพทย์ และผู้ป่วย ในช่วงเวลาที่ทันตแพทย์เข้ามาทำงาน การทราบถึงปริมาณผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในช่วงเวลาที่ทันตแพทย์เข้าทำงาน จะทำให้ท่านไม่ต้องรอนาน และการกำหนดวัน เวลานัดที่แน่นอน ในเวลาที่ทันตแพทย์เข้ามาทำงาน จึงมีความจำเป็นต่อความสะดวกที่ท่านจะได้รับ

"มาจัดฟันที่โน้น รอนานมาก มีคนไข้รอ10-20 คน กว่าจะถึงคิวเรา"

 

www.BangrakJudFun.com