+ Welcome to BangrakJudFun.com + + ยินดีต้อนรับสู่ คลีนิคทันตกรรมบางรัก +
Home Service Question & Answer Webboard Contact
 
ทีมงานทันตแพทย์สาขาอื่นๆ
 
 
 

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน มีความสลับชับซ้อนมาก ทันตแพทย์ผู้เดียวไม่สามารถให้การรักษาได้อย่างครบวงจร บางกรณีท่านอาจมีความจำเป็นต้อง ผ่าฟันคุด รักษาโรคเหงือก รักษารากฟัน หรือการจัดฟันร่วมกับการใส่ฟันปลอม (โดยเฉพาะในผู้ใหญ่ที่มีการสูญเสียฟันมากซี่) การให้บริการโดยคณะทีมทันตแพทย์ หรือแพทย์ที่มีการประสานงาน กันอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์ และต่อเนื่อง

 

www.BangrakJudFun.com