+ Welcome to BangrakJudFun.com + + ยินดีต้อนรับสู่ คลีนิคทันตกรรมบางรัก +
Home Service Question & Answer Webboard Contact
ทันตกรรมครอบครัว
งานทันตกรรมสำหรับครอบครัว
 
 

 

 

เรื่องทั่วไป
โครงสร้างของฟัน
กลัวโรคติดต่อจากการทำฟัน
บุหรี่กับสุขภาพฟัน
เลือดออกตามไรฟัน
แผลร้อนใน
นอนกัดฟัน
ฟันเก ฟันยื่น ฟันห่าง
ฟันตกกระ
ฟันเหลือง
ข้อต่อขากรรไกรผิดปกติ
ฟันหลุดร่วงไปตามวัย
การรักษารากฟัน
แผลร้อนใน
กลิ่นปากเรื่องที่ไม่พึ่งปราถนา
กลิ่นปากปัญหาที่ไม่รู้จบ
นอนกัดฟัน
ฟันแก ฟันยื่น ฟันห่าง
ฟันผุ
ฟันข้างเคียงที่ถูกถอนล้มเข้า
หาช่องว่างใส่ฟันปลอมได้ไหม

การถอนฟันที่มีผลต่อจิตใจ
ฟันคุดอาจเกิดขึ้นกับทุกคน
วัสดุอุดฟันย่อมมีวันหมดอายุ
การอุดฟันกับการรักษารากฟัน
ประโยชน์ของฟลูออไรด์
การป้องกันเหงือกอักเสบ
หินน้ำลายความสำคัญของการ
เกิดโรคเหงือก

เลือดออกตามไรฟัน
การจัดฟันชนิดติดแน่น
ปวดฟันและมีอาการบวม
ปวดฟันอาการที่ไม่พึ่งประสงค
ปลาสเตอร์ยาปิดแก้มกับการ
ปวดฟัน

น้ำอัดลมดื่มมากๆมีแต่ผลเสีย
อาหารว่างที่ควรรับประทาน
แผ่นคราบจุลินทรีย์
ระยะเวลารักษาคลองรากฟัน
เหงือกร่น
ป้องกันฟันในกีฬาที่อันตราย
การเคลือบหลุมร่องฟัน
การแก้ไขอาการเสียวฟัน
ผลเสียของบุหรี่

เรื่องของฟันปลอม
การใส่ฟันปลอม
ถอนฟันต้องใส่ฟันปลอมไม่
ฟันปลอมติดแน่น
การดูแลฟันปลอมติดแน่น
รากฟันเทียม
การใส่ฟันชนิดรากเทียม
ฟันหลุดร่วงไปตามวัย
เก็บรักษาฟันให้ใช้ได้นาน
การสบฟันผิดปกติ

สุขภาพฟันเด็ก
ฟันกรามแท้ซี่ที่ 1
การใช้ฟลูออไรด์ในเด็ก
ข้อแตกต่างของยาสีฟันเด็ก
และผู้ใหญ่

เด็กเล็กที่เริ่มมีฟันผุ
ถอนฟันน้ำนม
ถอนฟันน้ำนมกับระยะเวลา
พาเด็กไปพบทันตแพทย์
การช่วยเด็กเล็กแปรงฟัน
การแปรงฟันในเด็กเล็ก
ฟันกรามแท้ซี่ที่ 1
ผลเสียจากการใช้จุกนม
ข้อระวังในการใช้ยาสีฟันเด็ก
การดูแลฟันเด็ก 6-7 ปี
ป้องฟันฟันระหว่างเล่นกีฬา

การดูแลสุขภาพฟัน
การใช้ไหมขัดฟัน
อุปกรณ์ในการทำความสะอาด
แปรงฟันก่อนนอน
แปรงสีฟันไฟฟ้า
ไหมขัดฟัน
การนวดเหงือก
การป้องกันฟันผุ

การแปรงลิ้น
น้ำยาบ้วนปาก
ดูแลฟันให้อยู่กับเรานาน ๆ
การสบฟันผิดปกติ

 

 

 

งานบริการทันตกรรมสำหรับครอบครัว ได้แก่

- บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฟัน เหงือก และขากรรไกร

- บริการตรวจ บันทึก เฝ้าระวัง และ ติดตามปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในช่องปาก การทำความสะอาดฟัน   และการป้องกันโรคเหงือกและฟัน ในเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่

- บริการรักษาทางทันตกรรม เช่น อุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ขูดหินปูน   ผ่าฟันคุด รักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมในช่องปาก ใส่ฟันปลอม ครอบฟัน เป็นต้น

- บริการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทำฟันในเด็ก และผู้ใหญ่   เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในเชิงสร้างสรรค์

 
 

 

 

 

   

คลีนิคทันตกรรมบางรัก เลขที่ 172 ถนนศรีเวียง บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-234-6863, 02-630-9189
คลินิคทันตกรรม สีลม 21 เลขที่ 1039/7 สีลม21 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-2346869-70

www.BangrakJudFun.com