+ Welcome to BangrakJudFun.com + + Թյ͹Ѻ չԤѹҧѡ +
Home Service Question & Answer Webboard Contact
 
ѹ - ԡ
 
 
 

ѹѹ ֧ ѹ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 20.00 น.
วันอาทิตย์ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.
ͤдǡͧҹ سùѴǧ˹
ศูนย์ทันตกรรมบางรักมี วันหยุดคลีนิคประจปี ตามเทศการต่างๆ เช่น วันแรงงาน วันปีใหม่ เป็นต้น
โดยทันตแพทย์จัดฟันประจำทุกวัน และมีทันตแพทเรียนจบมาเฉพาะสาขาวิชา
ให้บริการตามวันเวลาทำงานҧԺѵԧҹ

ҧԺѵԧҹͧѹᾷ
Թԡѹҧѡ
ѹᾷ ǧӫ ѹᾷѴѹ ѹѹ - ѹ 9.00 -20.00 .
ѹҷԵ 9.00 - 15.00 .
ѹᾷѵ ǧӫ ѹᾷѹ  
ѹѹ - ѹ 17.00 -20.00 .
ѹҷԵ 9.00 - 15.00 .
ѹᾷѹ ⶷ͧ ѹᾷѡҡѹ ѹ 9.00 - 20.00 .
*سҹѴǧ˹
ѹᾷѭ Ѳ ѹᾷͺ ѹѹ 9.00-20.00 .
ѹʺ -ѹء 9.00-20.00 .
ѹᾷѵ ȹɰ ѹᾷͺ ѹѧ-ѹظ 9.00-20.00 .
ѹᾷت ķ ѹᾷͺ ѹҷԵ 10.00-15.00 .
     
Թԡѹ 21
ѹᾷ ǧӫ ѹᾷѴѹ ѹѹ - ѹ 9.00 -20.00 .
ѹҷԵ 9.00 - 15.00 .
ѹᾷѵ ǧӫ ѹᾷѹ ѹѹ - ѹ 17.00 -20.00 .
ѹҷԵ 9.00 - 15.00 .
ѹᾷǴ ʧ ѹᾷѡ˧͡ ѹ 12.00 - 15.00 .
ѹᾷù çԵѡ ѹᾷѡҡѹ ѹҷԵ 10.00 - 15.00 .
ѹᾷѭ ѹᾷѹ ѹظ 17.00 - 20.00 .
*ҵѴ
ѹᾷѹ ⶷ͧ ѹᾷѡҡѹ ѹ 9.00 - 20.00 .
*سҹѴǧ˹
ѹᾷѭ Ѳ ѹᾷͺ ѹѹ 9.00-20.00 .
ѹʺ -ѹء 9.00-20.00 .
ѹᾷѵ ȹɰ ѹᾷͺ ѹѧ-ѹظ 9.00-20.00 .
 
 

www.BangrakJudFun.com