+ Welcome to BangrakJudFun.com + + ยินดีต้อนรับสู่ คลีนิคทันตกรรมบางรัก +
Home Service Question & Answer Webboard Contact
ทันตกรรมครอบครัว
ข้อระวังการใช้ยาสีฟันในเด็ก
 
  EditRegion5

เรื่องทั่วไป
โครงสร้างของฟัน
กลัวโรคติดต่อจากการทำฟัน
บุหรี่กับสุขภาพฟัน
เลือดออกตามไรฟัน
แผลร้อนใน
นอนกัดฟัน
ฟันเก ฟันยื่น ฟันห่าง
ฟันตกกระ
ฟันเหลือง
ข้อต่อขากรรไกรผิดปกติ
ฟันหลุดร่วงไปตามวัย
การรักษารากฟัน
แผลร้อนใน
กลิ่นปากเรื่องที่ไม่พึ่งปราถนา
กลิ่นปากปัญหาที่ไม่รู้จบ
นอนกัดฟัน
ฟันแก ฟันยื่น ฟันห่าง
ฟันผุ
ฟันข้างเคียงที่ถูกถอนล้มเข้า
หาช่องว่างใส่ฟันปลอมได้ไหม

การถอนฟันที่มีผลต่อจิตใจ
ฟันคุดอาจเกิดขึ้นกับทุกคน
วัสดุอุดฟันย่อมมีวันหมดอายุ
การอุดฟันกับการรักษารากฟัน
ประโยชน์ของฟลูออไรด์
การป้องกันเหงือกอักเสบ
หินน้ำลายความสำคัญของการ
เกิดโรคเหงือก

เลือดออกตามไรฟัน
การจัดฟันชนิดติดแน่น
ปวดฟันและมีอาการบวม
ปวดฟันอาการที่ไม่พึ่งประสงค
ปลาสเตอร์ยาปิดแก้มกับการ
ปวดฟัน

น้ำอัดลมดื่มมากๆมีแต่ผลเสีย
อาหารว่างที่ควรรับประทาน
แผ่นคราบจุลินทรีย์
ระยะเวลารักษาคลองรากฟัน
เหงือกร่น
ป้องกันฟันในกีฬาที่อันตราย
การเคลือบหลุมร่องฟัน
การแก้ไขอาการเสียวฟัน
ผลเสียของบุหรี่

เรื่องของฟันปลอม
การใส่ฟันปลอม
ถอนฟันต้องใส่ฟันปลอมไม่
ฟันปลอมติดแน่น
การดูแลฟันปลอมติดแน่น
รากฟันเทียม
การใส่ฟันชนิดรากเทียม
ฟันหลุดร่วงไปตามวัย
เก็บรักษาฟันให้ใช้ได้นาน
การสบฟันผิดปกติ

สุขภาพฟันเด็ก
ฟันกรามแท้ซี่ที่ 1
การใช้ฟลูออไรด์ในเด็ก
ข้อแตกต่างของยาสีฟันเด็ก
และผู้ใหญ่

เด็กเล็กที่เริ่มมีฟันผุ
ถอนฟันน้ำนม
ถอนฟันน้ำนมกับระยะเวลา
พาเด็กไปพบทันตแพทย์
การช่วยเด็กเล็กแปรงฟัน
การแปรงฟันในเด็กเล็ก
ฟันกรามแท้ซี่ที่ 1
ผลเสียจากการใช้จุกนม
ข้อระวังในการใช้ยาสีฟันเด็ก
การดูแลฟันเด็ก 6-7 ปี
ป้องฟันฟันระหว่างเล่นกีฬา

การดูแลสุขภาพฟัน
การใช้ไหมขัดฟัน
อุปกรณ์ในการทำความสะอาด
แปรงฟันก่อนนอน
แปรงสีฟันไฟฟ้า
ไหมขัดฟัน
การนวดเหงือก
การป้องกันฟันผุ

การแปรงลิ้น
น้ำยาบ้วนปาก
ดูแลฟันให้อยู่กับเรานาน ๆ
การสบฟันผิดปกติ

 

 

 

การดูแลเด็กจากการหมั่นแปรงฟันให้ลูก จะทำให้ลูกมีฟันดีได้ในการแปรงฟัน ยาสีฟันเป็นสิ่งสำคัญ ปัจจุบันนี้ ยาสีฟันที่มีจำหน่ายในท้องตลาดจะมีสีกลิ่น และรสหอมหวาน เพื่อดึงดูดให้เด็กๆ ชอบและรักการแปรงฟัน รวมทั้งมีการผสมฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ ดังนั้นการแปรงฟันบ่อยๆ มีผลต่อฟันก็จริง แต่ถ้าเด็กชอบกลืนยาสีฟัน ขณะแปรงฟัน หรือเด็กไม่สามารถบ้วนปากได้ เด็กก็จะกลืนยาสีฟัน ถ้าเป็นเช่นนั้นฟันแท้ของเด็ก ที่ขึ้นภายหลังจะมีรอยขุ่นขาว ไม่สวยงาม เป็นรอยด่างบนตัวฟัน ที่เรียกว่าฟันตกกระได้ ดังนั้นถ้าเด็กที่ยังเล็ก พ่อแม่ควรบีบ ยาสีฟันให้เพียงเล็กน้อย ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียว หรือป้ายตามขวาง ของแปรงก็พอ

ื เด็กเล็กกับการใช้ยาสีฟัน

เวลาแปรงฟันให้เด็กที่อายุไม่ถึง 2 ปี ควรใช้ยาสีฟันเพียงเล็กน้อย ในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 4-5 ปี จะไม่สามารถบ้วนยาสีฟันออกเองได้ หลังการแปรงฟัน เด็กจะกลืนยาสีฟันลงไปปริมาณครึ่งหนึ่ง ของยาสีฟันที่บีบลงในแปรง ทันตแพทย์พบว่าการบีบยาสีฟัน ลงบนแปรงนั้น ถ้าเด็กเป็นผู้บีบยาสีฟันเอง จะบีบยาสีฟันในปริมาณมาก ประมาณครึ่งกรัม ในการแปรงฟัน 1 ครั้ง ทำให้เด็กได้รับฟลูออไรด์ ปริมาณมากจากการกลืนยาสีฟันลงไป

ดังนั้นถ้าเด็กกลืนยาสีฟันเป็นประจำ จากยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ สิ่งที่เกิดขื้นตามคือ ฟันแท้ของเด็ก ที่ขึ้นมาภายหลังจะตกกระได้ ผู้ใหญ่จึงเป็นผู้บีบ ยาสีฟันเพียงเล็กน้อย ขนาดเม็ดถั่วเขียว แค่ติดขนแปรงเด็กก็สามารถ แปรงฟันได้ และควรแปรงฟันตั้งแต่ซี่แรก ขึ้นมาในช่องปาก ประมาณอายุ 1 ปี และผู้ใหญ่ควรดูแล การแปรงฟันของเด็กด้วย

 

   

คลีนิคทันตกรรมบางรัก เลขที่ 172 ถนนศรีเวียง บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-234-6863, 02-630-9189
คลินิคทันตกรรม สีลม 21 เลขที่ 1039/7 สีลม21 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-2346869-70

www.BangrakJudFun.com