Impacted tooth and caries:
--ทำไมต้องผ่าฟันคุด

ฟันคุดที่งอกขึ้นมาได้ปกติ ขึ้นมาแล้ว ถ้าจะผุเป็นโพรงใหญ่ แล้วถอนออกภายหลัง คงเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไป
เมื่อฟันคุดขึ้นมาได้บางส่วน ตั้งนามแล้วก็ขึ้นมาได้นิดเดียว ไม่ปวด ทำไมหมอฟันท่านให้รีบผ่าฟันคุดออก
บ่อยครั้งหมอฟันท่านสั่งให้เอ็กเรย์ดู ท่านดูอะไร ท่านห่วงฟันกรามซี่ที่สอง ซี่ที่ติดกับฟันคุด ว่าจะผุไปด้วยไหม
ถ้าฟันกรามซี่ที่สองผุขึ้นมา เสียดายมากๆ หมอฟันท่านคงต้องแนะนำ บ่น ตื้อให้เราๆฟัง มากขึ้นอีก
การอุดฟันกรามซี่ที่สอง ด้านหลังที่ติดกับฟันคุด มันยากมากๆ ครับ ทั้งมองไม่เห็น ทั้งรอยฟันผุลึกลงไปใต้เหือก และบริเวณนี้มีเนื้อฟันบางมาก ผุลึกนิดเดียวก็ถึงโพรงประสาทฟันแล้ว
ครั้นจะรักษารากฟันแล้วทำฟันเดือย และครอบฟัน ก็พบว่า รากฟันที่รองรับเดือยฟันเล็กมาก ไม่แข็งแรงพอสำหรับครอบฟัน
สุดท้าย ก็จบด้วยการถอนฟันออก แล้วหมอฟันท่านก็เอามาให้ดู แล้ว บ่นๆ ๆ ๆ ให้เราฟัง ไหนฟันที่โดนถอนออก ไหนจะโดยหมอบ่น
กลับมาถึงบ้าน คิดได้ว่า หมอท่านบ่น เหมือนใครบางคนที่รักเรา ท่านถึงจะบ่นให้เราฟัง ถ้าท่านไม่รัก คงไม่บ่น

orthodontic : peg shape
--การจัดฟันเสร็จแล้ว อาจต้องอุดฟันปิดช่องว่างฟันหน้า

ความเข้าใจ ในความแตกต่างเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละคน เป็นสิ่งสำคัญ เราโตมา ฟันหน้ากลายเป็นซี่เล็กๆ เหมือนเม็ดข้าวสาร ยิ้มมาไม่สวย หมอฟันท่านสามารถแก้ไขได้
การอุดฟัน ครอบฟัน หรือทำวีเนียร์ ให้ฟันมีขนาดใหญ่ขึ้น เป็นงานที่ไม่ยากสำหรับหมอฟันทุกท่าน
แต่เป็นงานที่ยากมาก สำหรับหมอจัดฟัน หมอจัดฟันท่านสามารถเรียงฟันให้เป็นระเบียบได้สวยงาม แต่หมอจัดฟันท่านแก้ไขรูปร่าง และขนาดของฟันไม่ได้ บางรายหมอจัดฟันท่านทำเป็นช่องว่างไว้ สำหรับอุดฟันปิดช่องว่าง
บางราย หมอจัดฟันท่านก็ตามใจเรา ปิดช้องว่างทั้งหมดไม่ต้องอุดฟัน แต่เราก็จะรู้สึกว่าไม่สวยเลย ฟันซี่เล็กไม่สวย ทำไมจัดฟันแล้วซี่ฟันไม่ใหญ่ขึ้นให้สวยงาม
ก็ต้องกลับมาที่ ความเข้าใจ คนเราเกิดมามีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆ เมื่อเรามีขนาดฟันซี่เล็ก ก็ให้หมอจัดฟันท่านเปิดช่องว่างเตรียมสำหรับอุดฟันให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ดังนั้นเวลาจัดฟันเสร็จ เราจะพบว่า ยังมีช่องว่างอยู่ ดึงฟันไม่สนิท
ไม่ต้องตกใจ เราก็ให้หมอฟัน อุดฟัน ครอบฟัน หรือ วีเนียร์ ใฟ้สวยงามถูกใจเราได้
ความเข้าใจกัน ค่อยๆถามหมอจัดฟัน ขนาดฟันของเราเป็นอย่างไร วางแผนการรักษาตั้งแต่เริ่มจัดฟัน แต่บางครั้ง นานๆไป เราก็ลืมแผนการรักษา มันจะยากอะไร แค่สงสัยอะไรก็ถามหมอจัดฟัน ให้เข้าใจกัน สำคัญที่สุดแล้วครับ

orthodontic in kid: decalcification
--การจัดฟันในเด็ก ฟันหน้าผุ

เมื่อผู้ปกครอง พาเด็กมาจัดฟัน สิ่งที่หมอจัดฟันท่านคิดเป็นอันดับแรกๆ คือ ความสามารถในการแปรงฟันให้สะอาด
เด็กแปรงฟัน เช้าเย็น ด้วยตัวเองไหม ทานขนมหวาม น้ำอัดลม เป็นประจำไหม เมื่อติดเหล็กจัดฟันแล้ว จะแปรงฟันทุกครั้ง หลังทานอาหาร หรือขนมได้ไหม
เป็นคำถามที่หมอจัดฟันคิด และประเมินความสามารถเด็ก เมื่อความผิดปกติของการสบฟัน จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
หลังจากเริ่มติดเหล็กจัดฟัน หมอจัดฟัน ท่านจะเริ่มแปลงร่าง การเป็นคนชั่งบ่น บ่น แล้วก็บ่น เรื่องการแปรงฟัน ความล้มเหลวในการบ่นเพื่อให้เด็กแปรงฟันได้สะอาดมากๆ คือ ฝันร้ายของหมอจัดฟันทุกท่าน
เริ่มจากฟันมีคราบจุลินทรีย์มาเกาะเป็นเวลานาน ไม่ได้แปรงออก ผิวฟันจะเริ่มเป็นสีขาว กระจายไปทั่ง ความแข็งแรงของผิวฟันลดลง กลายเป็นสีเหลือง สีน้ำตาล สีดำ และจบลงที่ฟันผุ เห็นได้อย่างชัดเจน

หมอจัดฟันท่านรักเด็กๆ ต้องการแก้ไขปัญหาการสบฟันให้เด็กๆทุกคน เพียงแต่ว่า ถ้าหมอบอกให้รอ ไม่ต้องรีบจัดฟัน แสดงว่า ท่านรักลูกหลานของเรามากๆ ค่อยๆรอ พบหมอจัดฟันท่านนั้นเป็นระยะ แล้วเมื่อเด็กโตมากขึ้น ดูแลตัวเองได้ดีขึ้น เราคงได้เริ่งจัดฟันกัน

orthodontic: anterior crossbite
--การจัดฟันหน้าล่างครอบฟันหน้าบน

เมื่อมาจัดฟันด้วยการสบฟันในลักษณะที่ ฟันหน้าล่างครอบฟันหน้าบน หมอจัดฟันท่านสามารถวางแผนการรักษาได้หลายรูปแบบ สิ่งที่หมอจัดฟันท่านถามเป็นคำถามอันดับแรกๆ คือ ความต้องการของเราคืออะไร เราก็นิ่งไปครู่หนึ่ง คิดในใจว่า เราก็ต้องการให้ฟันสวยงาน แล้วก็ตอบหมอไปแบบงงๆ ว่า ต้องการฟันสวย แบบพิมพ์ฟัน ภาพถ่าย เอ็กเรย์ หรือให้ก้าวหน้า ก็เป็นการแสกนฟันทั้งหมดด้วยการเอ็กเรย์ หรือ ภาพสามมิติ ก็เริ่มต้น
เมื่อถึงเวลาติดเหล็กจัดฟัน หมอจัดฟันก็กลับมาที่คำถามเดิมคือ ความต้องการของเราคืออะไร เราก็ตอบสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดว่า ฟันหน้าล่างครอบฟันหน้าบน เป็นข้อที่หนึ่ง คิดในใจว่า หมอมองไม่เห็นหรือ ถามมาได้ การอธิบายได้เริ่มขึ้น ฟันบนก็จะยื่นออกมาให้ครอบฟันล่างได้ เราก็คิดสักครู่ แล้วก็ขอข้อที่สอง ว่าฟันบนยื่นแหงนด้วย ต้องการให้ฟันบนไม่ยิ่นออกมา การอธิบายก็ได้เริ่มอีกครั้ง
เราก็คิดสั่กครู่ แล้วก็ขอข้อที่สาม ฟันหน้าล่างงุ่มและซ้อนเกด้วย ต้องการให้ฟันหน้าล่างยื่นออกมาตรง การอธิบายก็ได้เริ่มอีกครั้ง
เราคุ่นคิดสั่งครู่ แล้วก็ขอข้อที่สี่ ว่ากรามล่างยื่อมากกว่ากรามล่างบน ต้องการให้กรามล่างไม่ยื่น การอธิบายก็ได้เริ่มอีกครั้ง เราก็ขอข้อที่ห้า ว่ากรามเราเบี้ยว หน้าสองด้านไม่เท่ากัน กรามใหญ่ จมูกแบน อื่นๆอีกมากมาย
หมอจัดฟัน เริ่มสับสนว่า ฉันเป็นหมอฟัน หมอจัดฟัน สิ่งที่ทำได้คือ ติดเครื่อมมือจัดฟันที่ฟัน เคลื่อนฟันไปมา แต่เราเคลื่อนกระดูกกรามไปซ้ายขวาไม่ได้ ทำให้หน้าเรียวยาวไม่ได้ อื่นๆอีกมากมายไม่ได้
หมอจัดฟันท่านรักเรา ต้องการแก้ไขปัญหาการสบฟันให้ เพียงแค่บอกหมอจัดฟันว่าต้องการอะไร แล้วเราก็มองดู ความพยายามที่จะอธิบายแผนการรักษาต่างๆให้เราฟัง การมองดูความอดทนและพยายามของหมอจัดฟันที่พยายามอธิบายสิ่งที่ซับซ้อน ให้ง่ายพอที่เราจะเข้าใจ นี้เป็นภาพที่สวยงาม เราได้แต่คิดในใจว่า เราโชคดีที่เจอหมอจัดฟันท่านนี้

orthodontic: proximal caries
--ฟันผุ บริเวณซอกฟัน ระหว่างจัดฟัน

สิ่งที่พบเห็นในอุปกรณ์ทำความสะอาดฟัน เราจะพบ ไหมขัดฟัน แล้วหมอจัดฟันท่าน ก็บอกให้ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำ กลับมาบ้านเราก็บ่น ออกมาดังๆว่า ทำไปเพื่อ ใช้ก็ยาก แล้วก็อื่นๆ หลายคำบ่นออกมา
ฟันผุที่เราท่านรู้จัก เป็นฟันผุด้านบน เห็นได้ง่าย พบเห็นเราก็ไปอุดฟัน ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากอะไร
ฟันผุในซอกฟัน นี่ซิยากสุดๆ เคลือบฟันบริเวณนี้บางมาก แผลเล็กนิดเดียว ก็ลึกถึงเนื้อฟัน และไปถึงประสาทฟันอย่างง่ายดาย
หมอจัดฟันท่าน มักเห็นได้จากเอ็กเรย์ ก็จะสั่งให้ไปอุดฟัน ทั้งๆที่เราท่านไม่รู้มาก่อนว่า ฉันมีฟันผุมากมายขนาดนี้
ในระหว่างจัดฟัน เราแปรงฟันไม่สะอาด มีอาหารติดตามซอกฟัน ไม่ใช้ไหมขัดฟัน หมอจัดฟันท่าน ก็คอยหาฟันผุบริเวณซอกฟันให้เรา เริ่มก็เป็นสีขาว สีเหลือง สีน้ำตาล มีดำเป็นโพรงฟันผุที่เขี่ยด้วยเครื่องมือ
ปัญหาคือ ฟันผุที่ซอกฟัน หมอจัดฟันท่านมองไม่เห็น เมื่อเห็นก็เป็นโพรงใหญ่แล้ว ดังนั้น เมื่อหมอจัดฟันสงสัย เห็นสีลางๆว่าฟันผุ ท่านก็จะสั่งเอ็กเรย์ค้นหาฟันผุอีกรอบหนึ่ง
จึงต้องกลับไปที่วิธีป้องกันฟันผุบริเวณซอกฟัน ก็คือใจเย็นๆ ค่อยๆ ใช้ไหมขัดฟันทุกคืน อย่าให้เศษอาหารไปติดซอกฟัน และที่สำคัญ พบหมอจัดฟันประจำ ท่านจะคอยค้นหา ฟันผุให้เราเอา แล้วก็รีบอุดฟัน จะได้ไม่เป็นแผลใหญ่

orthodontic: cheek ulceration
-แผลที่แก้ม ระหว่างจัดฟัน-

ในวันที่ติดเหล็กจัดฟัน หมอจัดฟันท่านให้ขี้ผึ่งมากล่องหนึ่ง พร้อมกับการฟังผู้ช่วยหมอฟัน อธิบายการดูแลรักษาความสะอาด อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เคยพบมาแบบงง เวลาผ่านไป เราเริ่มละเลยเรื่องความสะอาด แล้วสิ่งนี้ก็มาเยือน แผลที่แก้ม
กลับไปหาหมอจัดฟัน ท่านรักเรามากๆๆ พร้อมกับคำอธิบายการดูแลรักษาความสะอาดอีกรอบ ย้ำว่ารอบนี้ได้ฟังจากหมอจัดฟัน ไม่ใช้จากผู้ช่วยทันตแพทย์ เรารับรู้ได้ถึง ความรัก ความรู้สึกหงุดหงิด อารมณ์ที่ท่านมีหลังจากทำงานมาทั้งวัน การเน้นย้ำในการดูแล ความสะอาดอยู่หลายรอบ อื่นๆอีกมากมาย
กลับมาบ้าน ก็ได้ฟังคำแม่บ่น ให้ไปแปรงฟัน ที่เต็มไปด้วยความรัก และอื่นๆ อีกมากมาย จึงคิดว่า หมอจัดฟันท่านเหมือนใครบางคน ที่บ้านเราจังเลย

Where we are :
--;แผนที่ คลินิคทันตกรรมบางรัก คลินิคทันตกรรม สีลม 21 (bangrakjudfun map บางรักจัดฟัน  )--

คลีนิคทันตกรรมบางรัก เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 โดยทันตแพทย์ประภาส วงค์ล่ำซำ และทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ วงค์ล่ำซำ เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2543
ณ บ้านเลขที่ 172 ถนนศรีเวียง บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-234-6863

ต่อมา ใด้เปิด คลินิคทันตกรรม สีลม 21 แบบพิเศษเฉพาะ ต้องทำการนัดล่วงหน้าเท่านั้น ณ บ้านเลขที่ 1039/7 สีลม 21 สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร 02-234-6869

ตำแหน่งที่ตั้ง 13.7209441,100.5166152

คลีนิคทันตกรรมบางรัก 02-234-6863
ตั้งอยู่ย่านใจการแหล่งท่องเทียวริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดินทางโดยสะดวกได้หลายทาง

**รถไฟฟ้าบีทีเอส มาลงที่สถานีสพานตากสิน ลงทางลงด้านถนนเจริญกรุง เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าห้างโรบินสันบางรัก เลี้ยวขวาเข้าถนนศรีเวียง มาประมาณ 10 ห้องอาคารพาณิชย์ จะเห็นศูนย์ทันตกรรมบางรักอยู่ทางซ้ายมือ

**รถยนต์ มาลงทางด่วน สีลม เลี้ยวขวา ผ่านหน้าโรงพยาบาลเลิดสิน เลี้ยวซ้ายไปบางรัก และเลี้ยวซ้าย เข้า ถนนศรีเวียง (ซอยด้านหลังโรงพยาบาล เลิดสิน)
!ระวัง ไม่มีที่จอดรถ ท่านสามารถ นำรถไปจอดที่ ห้างโรบินสัน โดยเสียค่าจอดรถตามปกติ

*เรือด่วนเจ้าพระยา มาลงที่ ท่าเรือสาทร (สพานตากสิน) มาทางด้านถนนเจริญกรุง เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าห้างโรบินสันบางรัก เลี้ยวขวาเข้าถนนศรีเวียง มาประมาณ 10 ห้องอาคารพาณิชย์ จะเห็นศูนย์ทันตกรรมบางรักอยู่ทางซ้ายมือ -

ตำแหน่งที่ตั้ง 13.7215653,100.5186675

คลินิคทันตกรรม สีลม 21 : 02-234-6869

ตั้งอยู่ย่านใจการแหล่งท่องเทียวริมแม่น้ำเจ้าพระยา เดินทางโดยสะดวกได้หลายทาง

**รถไฟฟ้าบีทีเอส มาลงที่สถานีสุรศักดิ์ ลงทางลงด้านถนนสุรศักดิ์ ผ่านหน้า ศูนย์ขายรถยนต์ ฮอนด้า เลี้ยวขวา ผ่านหน้าสถานนีตำรวจ ยานาวา เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีเวียง ผ่านหน้า โรงเรียน เปล่งประสิทธ์ เลี้ยวขวา เข้า ซอย สีลม 21มาประมาณ 20 เมตร จะเห็นศูนย์ทันตกรรมสีลม 21อยู่ทางซ้ายมือ

**รถยนต์ มาลงทางด่วน สีลม อยู่่เลนกลาง ค่อยๆ ขับผ่านสีแยกและชิดซ้ายเพื่อเข้าซอย สีลม 23 เลี้ยวซ้ายเล็กน้อย จะเห็นศูนย์ทันตกรรมสีลม 21อยู่ทางซ้ายมือ

*เรือด่วนเจ้าพระยา มาลงที่ ท่าเรือสาทร (สพานตากสิน) มาทางด้านถนนเจริญกรุง เลี้ยวซ้ายผ่านหน้าห้างโรบินสันบางรัก เลี้ยวขวาเข้าถนนศรีเวียง มาประมาณ 10 ห้องอาคารพาณิชย์ จะเห็นศูนย์ทันตกรรมบางรักอยู่ทางซ้ายมือ เดินตรงมาจน ข้ามถนนใต้ทางด่วน ให้เลี้ยวซ้าย เข้า ซอย สีลม 21ผ่านหน้า โรงเรียน เปล่งประสิทธ์ ประมาณ 20 เมตร จะเห็นศูนย์ทันตกรรมสีลม 21อยู่ทางซ้ายมือ

gingival abscess
--เหงือกบวม

ตื่นนอนมา เราตกใจ อยู่ดีๆเหงือกบวมขึ้นมา เราก็ทนมาหลายวัน จนทนไม่ได้ก็มาหมอฟัน
การรักษาก็เริ่มต้นขึ้นพร้อมกับ การฟังหมอบ่นในเราหัดใช้ไหมขัดฟัน ไม่ให้เศษอาหารเข้าไปติดในซอกระหว่างฟัน
ภาพเอ็กเรย์ยิ่งทำให้เราตกใจ กระดูกที่อยู่ระหว่างฟันหายไปเป็นร่องลึก พอเหงือกหายบวม เหงือกจะยุบตัวไปหาระดับกระดูกที่เหลือ เราก็ตกใจอีกครั้ง ที่เราจะมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างฟัน
เราได้แต่คิดในใจ คงถึงเวลาใช้ไหมขัดฟัน กำจัดเศษอาหารที่ติดระหว่างฟันเป็นประจำ จะได้ไม่ตกใจอีก

supernumerary teeth: upper anterior
-ฟันหน้าขึ้นที่เพดาน


ในวัยเด็ก ฟันแท้งอกขึ้นมา ฟันน้ำนมหลุดไป คงเป็นเรื่องที่เราคงเคยชิน

พอโตขึ้น มีฟันงอกขึ้นมาที่เพดาน ไม่ต้องตกใจครับ เป็นเรื่องที่หมอฟันท่านพบเห็นได้บ่อย

หมอฟัน เริ่มนัดจำนวนฟัน พบว่ามีฟันเกินมาหนึ่งซี่ เป็นเรื่องที่เราทุกคน มีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆ

หมอฟัน เอ็กเรย์ ให้เราเห็นรูปร่างฟันที่ชัดเจนขึ้น แล้วก็ ถอนออกไปเลยครับ กลับบ้านได้
ส่วนฟันหน้าที่ห่าง เกเล็กน้อย รอสักครู่ ฟันอาจเคลื่อนเข้าที่ได้เองเรียบร้อย ถ้านานไปยังไม่ซิด ค่อยแก้ไขด้วยการจัดฟันต่อไป

Howto:
--การใช้งาน

1. เลื่อกคลินิกทันตกรรมบางรัก เมื่อต้องการรายละเอียดคลินิก
2. เลื่อนหน้าลงล่าง ข้อมูลจะเพิ่มมาเตรียมไว้ให้แล้ว
3. เลื่อกเมนูหลัก ที่อยู่มุมล่างซ้าย เมื่อต้องการดูรายการที่สนใจ
4. เลื่อกเมนูหลักอีกครั้ง เมื่อต้องการปิดเมนูหลัก
5. เลื่อกรายการหลัก ที่อยู่มุมบนขวา เมื่อต้องการเข้าระบบ (อยู่ระหว่างพัฒนา)
6. เลื่อกรายการหลักอีกครั้ง เมื่อต้องการปิดรายการหลัก
7. คิวอาร์โค้ด สำหรับแชร์ให้เพื่อนๆ เป็นแหล่งความรู้ทางทันตกรรม

https://www.bangrakjudfun.com
8. แถบหลังสีฟ้า เป็นข้อมูลใหม่ ติดตามได้ ก่อนที่จะส่งไปเป็นข้อมูลอันโนมัต

ฟันคุด ซ้อนฟันคุด
ฟันกรามหายไปสามซี่ แถมฟันหน้าบนก็คุด เมื่อมาหาหมอจัดฟัน
เมื่อฟันหรอ ก่อนใส่ฟันปลอม ลองไปถามหมอจัดฟันใกล้บ้าน เผื่อจะได้แผนการรักษาที่เปลียนไป
วีเนีย หลังจัดฟัน:
--การทำวีเนีย หลังจัดฟัน

หลายท่านจะพบว่า หลังจากจัดฟันแล้ว ไม่สวยเหมือนที่คิดไว้ ลองคลิกไปดูที่
วีเนียหลังจัดฟัน (Dr. Luke Cronin)
สอบถามทันตแพทย์ใส่ฟันปลอม ใกล้บ้าน เพราะเป็นงานที่ต้องดูแลรักษายาวนาน รอยยิ้มจะได้สวยงาม

หมอจัดฟัน ท่านสามารถเรียงกันเราให้เป็นแนวได้ แต่บางครั้ง ปัญหากลับไปตกที่รูปร่างฟัน ทำให้เราต้องพึงพาหมอฟันปลอม

หมอฟันปลอมปัจจุบันก้าวหน้ามาก สามารถขึ้นรูปฟันปลอมในคอมพิวเตอร์ ให้ดูก่อนทำ แล้วกลึง ทำสีให้สวยงามได้

หลังจากที่เราชอบการออกแบบที่หมอฟันปลอมเสนอ ชิ้นงานก็จะยึดติดให้ฟันดูสวยงามขึ้น

เอามาให้ดูกัน เป็นผลงานของ original from dr. Luke Cronin

ไม่อย่างใส่ฟันปลอม มาจัดฟัน
ฟันกรามล่างผุจนถูกถอนออกไป หรือไม่ก็เหลือแต่ตอฟัน มาหาหมอจัดฟัน

บ่อยครั้งที่เราเป็นเด็ก ไม่ชอบแปรงฟัน ฟันกรามล่างผุจนถูกถอนออกไป หรือไม่ก็เหลือแต่ตอฟัน แล้วเดินมาหาหมอจัดฟันใกล้บ้าน
หมอจัดฟันเอ็กเรย์ แล้วพบมีฟันคุดล่างอยู่ในสภาพดี เราบอกหมอว่า ไม่ต้องการใส่ฟันปลอม ช่วยดึงฟันปิดช่องว่างได้ไหม

เวลาผ่านไปปีหนึ่ง เอ็กเรย์พบว่าหมอจัดฟันดึงฟันมาชิดได้ ดีใจจังไม่ต้องใส่ฟันปลอมแล้ว

ดูจากเอ็กเรย์ ฟันคุดกำลังขึ้นมา เราก็บองหมอให้ช่วยดึงฟันคุดขึ้นมาที หมอดึงเก้าอี้มาลงมืออธิบายแผนการรักษาต่อ

สรุปคือ ต้องใช้เวลารอให้ฟันคุดขึ้นมามากพอที่จะวางเครื่องมือจัดฟัน เวลาตั้งฟันที่ล้งเอียง เวลา....

สุดท้ายหมอบอกให้เรารักษาความสอาดอย่างที่สุด ถ้ามีเศษอาการ ก้างปลาตกไปในซอกเหงือกฟันคุด ฟันคุดบวม โดนถอนทิ้งแน่ๆ เอามาให้ดูกัน เป็นผลงานของ original from Dr. Prapart Wonglamsam, 2022

ฟันกรามหายไปสามซี่ ฟันหน้าบนก็คุด
ฟันกรามหายไปสามซี่ แถมฟันหน้าบนก็คุด เมื่อมาหาหมอจัดฟัน

ไปหาหมอใส่ฟันปลอม หมอบอกไห้ไปหาหมอจัดฟัน บอกให้หมอค่อยๆดึงฟันให้ชิดจะได้ไม่ต้องใส่ฟันปลอม เอ็กเรย์เจอฟันคุดอีก

ไม่ต้องคิดมาก ผ่าฟันคุดออกออก หมอจัดฟันค่อยๆวางแผนการรักษาให้ พร้อมกับว่า เธอไม่ใช้เด็กๆ ที่เขาดึงฟันมาชิดกันได้

ฟันกรามล่างค่อยๆดึงมาชิด ฟันคุดล่างค่อยๆดึงขึ้นมา และตั้งขึ้นมาได้สำเร็จ หมอบอกว่า เธอไปทำบุญวัดไหนมา โชคดีจัง

ฟันกรามบนหายไป ฟันกรามคุดล่างก็ล้มมาหาช่องฟันที่ว่าง เราก็ขอให้หมอลองดึงมาได้ไม้

ท่านจะวางแผนการรักษาให้ แล้วบอกว่าต้องแปรงฟันดีมากๆน่ะ ถ้าสกปรกเมื่อไหร ฟันคุดล่างบวมขึ้นมาก็ถอนออกไปเลย

ฟันบนก็โชคดี ไม่สกปรกมาก ค่อยๆดึงมาได้ จะได้ไม่ต้องใส่ฟันปลอม
เมื่อฟันหรอ ก่อนใส่ฟันปลอม ลองไปถามหมอจัดฟันใกล้บ้าน เผื่อจะได้แผนการรักษาที่เปลียนไป

ฟันคุด ซ้อนฟันคุด
ฟันกรามหายไปหนึ่งซี่ ฟันหน้าล่างซ้อนเกมาก เมื่อมาหาหมอจัดฟัน
เมื่อฟันหรอ ก่อนใส่ฟันปลอม ลองไปถามหมอจัดฟันใกล้บ้าน เผื่อจะได้แผนการรักษาที่เปลียนไป ท่านจะวางแผนการรักษาให้
แล้วบอกว่าต้องแปรงฟันดีมากๆน่ะ ถ้าสกปรกเมื่อไหร ฟันคุดล่างบวมขึ้นมาก็ถอนออกไปเลย ฟันบนก็โชคดี ไม่สกปรกมาก ค่อยๆดึงมาได้ จะได้ไม่ต้องใส่ฟันปลอม
ฟันคุด ซ้อนฟันคุด
ฟันคุด ซ้อนอยู่ใต้ฟันซี่ต่างๆ

เมื่อเราบ่นปวดเหงือกโดยไม่ทราบสาเหตุ อายุคงพอกับที่ฟันคุดจะขึ้นแต่ไม่ขึ้น ไปหาหมอฟัน เอ็กเรย์เจอฟันคุดดดดดด

ไม่ต้องคิดมาก แค่ถึงเวลาแล้ว ยังไงก็หนีไม่พ้น หมอท่านอาจได้รอจนงอกมาเต็มซี่ ค่อยถอนฟันออก จะได้ไม่โดยผ่าฟันคุด

แต่ บางครั้งก็จำเป็น ไม่ให้ฟันคุดไปเบียดฟันกรามให้ซ้อนเกมากขึ้น ไม่ให้ฟันคุด ไปละลายรากฟันกรามข้างหน้า

เคล้ายกันกรณี ฟันแท้จะขึ้น แล้วไปละลายรากฟันน้ำนมออก ถ้าฟันน้ำนมไม่หลุด ฟันแท้ก็ขึ้นไม่ได้ กลายเป็นฟันคุด

ไปพบหมอ ท่านจะวางแผนการรักษาให้ บางกรณี ฟันกรามซี่ที่หนึ่งผุ อาจวางแผนถอนฟันที่ผุออก แล้วดึงฟันคุดมาแท้ที่ จะได้ไม่ต้องใส่ฟันปลอม

ฟันคุด ซ้อนฟันคุด
ฟันกรามหายไปหนึ่งซี่ ฟันหน้าล่างซ้อนเกมาก เมื่อมาหาหมอจัดฟัน

หมอบอกไห้ไปหาหมอจัดฟัน ..
ไปหาหมอใส่ฟันปลอม หมอบอกไห้ไปหาหมอจัดฟัน บอกให้หมอค่อยๆดึงฟันให้ชิดจะได้ไม่ต้องใส่ฟันปลอมมีฟันคุดขึ้นมาแล้ส ฟันหน้าล่างซ้อนเกมากกกกก

ไม่ต้องคิดมาก ผ่าฟันคุดไม่ต้องออกออก ...
หมอจัดฟันค่อยๆวางแผนการรักษาให้ พร้อมกับว่า เธอไม่ใช้เด็กๆ ที่เขาดึงฟันมาชิดกันได้

ฟันกรามล่างค่อยๆดึงมาชิด
ฟันคุดล่างค่อยๆดึงขึ้นมา และตั้งขึ้นมาได้สำเร็จ หมอบอกว่า เธอไปทำบุญวัดไหนมา โชคดีจัง

สำเร็จแล้ว ไม่ต้องใส่ฟันปลอม
ฟันกราม

มาดูอีกรอบชัดๆ ฟันกรามล่างซ้ายหายไป
ฟันกรามคุดล่างก็ล้มมาหาช่องฟันที่ว่าง เราก็ขอให้หมอลองดึงมาได้ไม้

เวลาผ่านไป ฟันกรามล่างดึงมาชิดกัน
ฟันคุดงอกขึ้นมาพอใส่เครื่องมือได้ เราก็ขอให้หมอลองดึงมาได้ไหม

เวลาผ่านไป ฟันคุดดึงขึ้นมาแล้ว
ฟันกรามบนก็เอียง ดึงขึ้นมาเข้าแนวให้ด้วยครับหมอ

เวลาผ่านไป โชคดี งานสำเร็จตามขอ
แล้วบอกว่าต้องแปรงฟันดีมากๆน่ะ ถ้าสกปรกเมื่อไหร คงมาฟังหมอท่านบ่นเรื่องแปรงฟันอีก

เมื่อฟันหรอ ก่อนใส่ฟันปลอม ลองไปถามหมอจัดฟันใกล้บ้าน เผื่อจะได้แผนการรักษาที่เปลียนไป ท่านจะวางแผนการรักษาให้
แล้วบอกว่าต้องแปรงฟันดีมากๆน่ะ ถ้าสกปรกเมื่อไหร ฟันคุดล่างบวมขึ้นมาก็ถอนออกไปเลย ฟันบนก็โชคดี ไม่สกปรกมาก ค่อยๆดึงมาได้ จะได้ไม่ต้องใส่ฟันปลอม
collapsible about control
showabout aboutClear collapse area