+ Welcome to BangrakJudFun.com + + ยินดีต้อนรับสู่ คลีนิคทันตกรรมบางรัก +
Home Service Question & Answer Webboard Contact
About Bangrak dental
  ประวัติการดำเนินงาน
สิทธิผู้ป่วย
วัน-เวลาให้บริการ
แผนที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Bangrak dental Service
  งานทันตกรรมจัดฟัน
งานทันตกรรมประดิษฐ์
งานทันตกรรมครอบครัว
 

>> ควรรู้ก่อนจัดฟัน

ทันตแพทย์จัดฟัน
ระบบการทำงานของทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมงานทันตแพทย์สาขาอื่นๆ
แผนการรักษาและผลการรักษาที่จะได้รับ
ค่าใช้จ่ายสุทธิ วิธีการชำระ ระยะเวลาในการชำระ
 
 
Orthodontic Teamwork
  รายชื่อทันตแพทย์
รายชื่อผู้ช่วยทันตแพทย์
ตารางปฏิบัติงาน
>> ข้อปฏิบัติระหว่างจัดฟัน
ข้อควรปฏิบัติระหว่างจัดฟัน
การทำความสะอาดฟันระหว่างการจัดฟัน
การแปรงฟันเมื่อจัดฟัน

การใช้แปรงซอกฟัน Interproximal brush

การใช้ไหมขัดฟัน Dental Floss
 
 
วันหยุด
 

คลีนิค ทันตกรรมบางรัก
5 ธันวาคม 2548
28ธันวาคม 2548- 2 มกราคม 2549


  คลีนิค ทันตกรรมสีลม21
5 ธันวาคม 2548
28ธันวาคม 2548- 2 มกราคม 2549

หมายเหต1

หมายเหต2