+ Welcome to BangrakJudFun.com + + ยินดีต้อนรับสู่ คลีนิคทันตกรรมบางรัก +
Home Service Question & Answer Webboard Contact

หลายเรื่องราว กับจัดฟัน

งานทันตกรรมจัดฟัน
 
 

ก่อนจัดฟัน

จัดฟันได้เมื่อไหร่
ไม่จัดฟันได้ไหม
เครื่องมือจัดฟัน
จัดฟันนานเท่าไหร่
ค่าใช้จ่าย
จัดฟันจำเป็นถอนฟันไหม
แบร็กเก็ต

 

 

งานบริการทันตกรรมจัดฟัน ได้แก่

- บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดฟัน

- บริการตรวจ บันทึก เฝ้าระวัง และ ติดตามปัญหาเกี่ยวกับการจัดฟันในเด็ก และผู้ใหญ่

- บริการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ทั้งแบบติดแน่น และแบบถอดได้ เพื่อแก้ภาวะการสบฟันผิดปกติ

- บริการบันทึก ติดตาม และดูแลแก้ไขการสบฟันภายหลังการจัดฟัน

- บริการให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดฟัน เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในเชิงสร้างสรรค์

 

หลังติดเครื่องมือจัดฟัน
คำแนะนำเบื่องต้น
แปรงซอกฟัน
วิธีแปรงฟัน

 

 

ระหว่างจัดฟัน
ฟันผุ
ดูแลความสะอาด
จัดฟันพบทันตแพทย์บ่อยไหม

 

ก่อนถอดเครื่องมือจัดฟัน
คำแนะนำเบื่องต้น

 

หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน

 

 
 
   

www.BangrakJudFun.com