+ Welcome to BangrakJudFun.com + + ยินดีต้อนรับสู่ คลีนิคทันตกรรมบางรัก +
Home Service Question & Answer Webboard Contact

หลายเรื่องราว กับจัดฟัน

การแปรงฟันเมื่อจัดฟัน
 
 

ก่อนจัดฟัน

จัดฟันได้เมื่อไหร่
ไม่จัดฟันได้ไหม
เครื่องมือจัดฟัน
จัดฟันนานเท่าไหร่
ค่าใช้จ่าย
จัดฟันจำเป็นถอนฟันไหม
แบร็กเก็ต

 

 

การมีลวดจัดฟันจะทำให้แปรงฟันได้ยากขึ้น จึงควรเพิ่มเวลาในการแปรงฟันแต่ละครั้งให้นานขึ้น และแปรงฟันบ่อยขึ้น อย่างน้อยทุกครั้งหลังอาหาร หรือนม

1. การแปรงบริเวณเครื่องมือและลวดจัดฟัน วางขนแปรงสีฟันที่บริเวณคอฟัน บนหรือล่างต่อเครื่องมือจัดฟัน ให้ขนแปรงจรดขอบเหงือก และทำมุม 45 องศากับแนวแกนฟัน ขยับขนแปรงและหมุนไป - มา ในช่วงสั้นๆ อย่างน้อย 10 ครั้ง

การแปรงฟันระหว่างจัดฟันบริเวณฟันหน้า ด้านนอก

การแปรงฟันระหว่างจัดฟันบริเวณฟันหลัง ด้านนอก

2. การแปรงฟันด้านในระหว่างจัดฟัน วางขนแปรงที่บริเวณคอฟันทางด้านในของฟัน ให้ขนแปรงจรดระหว่างขอบเหงือก และคอฟันขยับขนแปรงและหมุนไป - มาในช่วงสั้นๆ แล้วปัดแปรงไปยังปลายฟัน

การแปรงฟันด้านในระหว่างจัดฟันบริเวณฟันหน้า

การแปรงฟันด้านในระหว่างจัดฟันบริเวณฟันหลัง

3. การแปรงฟันด้านบดเคี้ยว วางขนแปรงทางด้านบดเคี้ยว ขยับแปรงเข้าและออกตามแนวฟันกราม เพื่อทำความสะอาดด้านบดเคี้ยวของฟัน

 

หลังติดเครื่องมือจัดฟัน
คำแนะนำเบื่องต้น
แปรงซอกฟัน
วิธีแปรงฟัน

 

 

ระหว่างจัดฟัน
ฟันผุ
ดูแลความสะอาด
จัดฟันพบทันตแพทย์บ่อยไหม

 

ก่อนถอดเครื่องมือจัดฟัน
คำแนะนำเบื่องต้น

 

หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน

 

 
 
   

www.BangrakJudFun.com