+ Welcome to BangrakJudFun.com + + ยินดีต้อนรับสู่ คลีนิคทันตกรรมบางรัก +
Home Service Question & Answer Webboard Contact

หลายเรื่องราว กับจัดฟัน

การใช้แปรงซอกฟันทำความสะอาดฟัน และเครื่องมือจัดฟัน
 
 

ก่อนจัดฟัน

จัดฟันได้เมื่อไหร่
ไม่จัดฟันได้ไหม
เครื่องมือจัดฟัน
จัดฟันนานเท่าไหร่
ค่าใช้จ่าย
จัดฟันจำเป็นถอนฟันไหม
แบร็กเก็ต

 

 

บางกรณีผู้จัดฟันไม่สามารถทำความสะอาดได้ดีด้วยการแปรงฟันตามปกติ ทันตแพทย์อาจแนะนำให้ใช้แปรงซอกฟัน สอดใต้ลวด เพื่อทำความสะอาดฟันบริเวณรอบๆเครื่องมือจัดฟัน และใต้เส้นลวด ขนาดแปรงซอกฟันที่เหมาะสม สามารถปรึกษาได้จากทันตแพทย์จัดฟันของท่าน

เนื่องจากการแปรงฟันไม่สามารถทำความสะอาดบริเวณซอกฟันได้ ผู้จัดฟันควรใช้แปรงซอกฟัน ช่วยทำความสะอาดทุกครั้ง หลังการรับประทานอาหารและแปรงฟัน ขนาดของแปรงซอกฟันที่เหมาะสม ควรปรึกษาทันตแพทย์จัดฟันของท่าน

การใช้แปรงซอกฟันทำความสะอาดผิวฟันด้านข้าง เครื่องมือจัดฟัน

การใช้แปรงซอกฟันทำความสะอาดผิวฟันรอบๆ เครื่องมือจัดฟัน

การใช้แปรงซอกฟันทำความสะอาดผิวฟันด้านใต้ตะขอของ เครื่องมือจัดฟัน

 

หลังติดเครื่องมือจัดฟัน
คำแนะนำเบื่องต้น
แปรงซอกฟัน
วิธีแปรงฟัน

 

 

ระหว่างจัดฟัน
ฟันผุ
ดูแลความสะอาด
จัดฟันพบทันตแพทย์บ่อยไหม

 

ก่อนถอดเครื่องมือจัดฟัน
คำแนะนำเบื่องต้น

 

หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน

 

 
 
   

www.BangrakJudFun.com