+ Welcome to BangrakJudFun.com + + ยินดีต้อนรับสู่ คลีนิคทันตกรรมบางรัก +
Home Service Question & Answer Webboard Contact

หลายเรื่องราว กับจัดฟัน

การทำความสะอาดฟัน ระหว่างจัดฟัน
 
 

ก่อนจัดฟัน

จัดฟันได้เมื่อไหร่
ไม่จัดฟันได้ไหม
เครื่องมือจัดฟัน
จัดฟันนานเท่าไหร่
ค่าใช้จ่าย
จัดฟันจำเป็นถอนฟันไหม
แบร็กเก็ต

 

 

วิธีการแปรงฟันที่จัดฟันอยู่หลายวิธี แปรงสีฟันปรกติ แปรงสีฟันสำหรับการจัดฟัน ไหมขัดฟัน แปรงซอกฟัน ที่ร้อยไหมขัดฟัน ไม้จิ้มฟัน ถูกออกแบบมา ช่วยในการทำความสะอาดฟัน

ในระหว่างการจัดฟัน แต่ละคน จะมีวิธีการทำความสะอาด และใช้เครื่องมือทำความสะอาด ฟันที่แตกต่างกัน ทันตแพทย์ที่จัดฟันให้ จะเป็น ผู้ประเมินความสามารถ ในการแปรงฟัน และสั่งจ่ายเครื่องมือ ทำความสะอาดฟัน เพิ่มเติมที่เหมาะสม กับแต่ละบุคคล ดังนั้น ควรปรึกษา และขอคำแนะนำ จากทันตแพทย์จัดฟัน

 

หลังติดเครื่องมือจัดฟัน
คำแนะนำเบื่องต้น
แปรงซอกฟัน
วิธีแปรงฟัน

 

 

ระหว่างจัดฟัน
ฟันผุ
ดูแลความสะอาด
จัดฟันพบทันตแพทย์บ่อยไหม

 

ก่อนถอดเครื่องมือจัดฟัน
คำแนะนำเบื่องต้น

 

หลังจากถอดเครื่องมือจัดฟัน

 

 
 
   

www.BangrakJudFun.com